Minimalmusik

Minimalmusik er en musikform, der ofte bliver benyttet som filmmusik. Den mest prominente udøver af denne musikform er Phillip Glass. Minimalmusik er defineret ved små melodiske gentagelser. En lille musikalsk brik, der gennem minimale variationer forskydes over tid. Minimalmusikken fungerer over længere forløb der udvikler sig. Musikken er på trods af navnet ikke “lille” men ofte spillet af symfoniske orkester. Det minimale referer til det tematiske materiale og simpelheden.

“The hours”, music af Phillip Glass, Slutscene.

Minimalmusikken er især god til at beskrive det moderne menneske og systemet – menneske/maskine. Musikken er som et klokværk, der ikke reagerer på følelserne i den enkelte scene, Musikken ligger som en ubønhørlig gentagende flade, der kører videre på tværs af dramatikken – en anelse udenpå filmen og skaber en følelse af distance.

Minimalmusik kan være svær at komme ud af. Den skal desuden køre over et længere forløb for at opbygge en effekt.

Link til afhandling om Minimalmusikkens brug i film