Vælg et orkester

Valget af orkester eller musikstil og sound skabes udfra filmens miljø, setting, scope, historie, genre, karakterer og produktionens økonomi og tidsramme.

Skema til konceptualisering og idéudvikling- arbejdsgang:

  • Fortæl om / læs synopsen, outline, historien, manus, ideen, tematikken etc. til komponisten.
  • Hvilke ideer genererer filmen. Lad jer inspirere af skemaet.
  • Hvad kan omsættes til musik? (Undgå dobbeltkonfekt – Hvad tager fotografering/scenografi og lyd sig af?).
  • Hvordan kunne musikken lyde?
  • Find evt. nogle referencer; film/musik/lyd. (kan evt bruges som maskemusik).
  • Lav nogle hurtige musik skitser og test dem.

 

Element Eksempler på musikalske forbindelser. Filmens Univers/ elementer/ produktionelle virkelighed Musikalsk konsekvens?
Genre Konventioner i genren, Stilitiske træk, publikumsforventninger
Kultur Kulturelle træk og elementer (arabisk, afrikansk, dansk top, jazz osv)
Tid Historisk periode, tradition, modernitet, klassik, romantik osv. Update/downdate
Karakter  Karakterens subjektive oplevelse af verden, Vores objektive af karakteren. Hvilken musik lytter de til?
Scope Størrelse, markedsføring, pophit?, production value
Plot Antal historier, ledetemaer, signatur lyde/instrumenter, historie type: realisme, eventyr ect
Tematik Tilhørende musik? (menneske/ system, angst, osv)
Økonomi Budget – muligheder, begrænsninger, løsninger, dogmer
Textur Syntetisk, organisk, hårdt, blødt, koldt, varmt, forfaldent, glat
Skulptur Tempo, dynamik, materialer, træ – metal, luft – ild osv. Retning og form
Rum Fysik, størrelse, atmosfære, lys, forløb, relationer
Placering I forhold til andre elementer. Kontrapunkt, vinkel
Kvalitet Støjende, melodisk, konkret, abstrakt, lyd, musik

 

MasterClass med Mark Korven