Tempo

Husk at variere tempoet. Også i optagelsen af filmen. Produktions- processen i en film kan få sit eget tempo. Dette tempo kan sive over i scener, dialog og kameraarbejde. Det kan være tilsigtet eller utilsigtet. Men i de fleste film vil man f.eks. gerne have en forøgelse af tempoet og intensiteten når vi nærmer os krisen mod slutningen.

Musikken skal ofte varieres i taktarter og tempo for at scenerne skiller sig ud fra hinanden og at vi får en fornemmelse af udvikling. Hvis dette ikke sker kan det virke som om karakterernes følelser ikke udvikler sig i løbet af filmen.

This entry was posted in z. Bookmark the permalink.