Deadlines

Lav en plan for musikdeadlines. Den kan indeholde:

  • Start på komposition
  • Afleveringsdato, final mix
  • Skitseperiode
  • Demoperiode
  • Indspilningsperiode

Lav en godkendelses procedure og få afgjort, hvem der skal godkende både til daglig og final mix. (Er det instruktøren eller producenten) Gør rede konsekvenserne ved overskridelser af deadlines og aftal, hvad der skal ske, hvis musikken ikke fungerer. Skriv en kontrakt.

Hvis instruktøren f.eks. bliver ved med at ombestemme sig og udskyde godkendelsen af musikken er det vigtigt for komponisten at kommunikere konsekvenserne af den manglende godkendelse. Det kan f.eks. være, at det efter en bestemt dato, ikke længere er muligt at nå at lave en indspilning med stort orkester, eller betyde ekstraomkostninger på budgettet. Det kan også medføre at kvaliteten vil falde eller mængden af musik må sættes ned.

En måde at få instruktøren til at tage stilling til musikken på og vælge blandt de forskellige arbejdsopgaver, er at lave en prioteret liste over musikønsker og arbejdsopgaver.  Komponisten arbejder altid fra toppen af listen. Ethvert nyt ønske til musikken skal skrives ind på sin prioriterede plads på listen. Sørg for at denne liste er offentlig tilgængelig for de andre på holdet – specielt for produceren. Sørg for at instruktøren tjekker sine prioriteter med produceren, hvis det er muligt. Hvis producenten er en større institution som DR eller TV2 er det specielt vigtigt at få klargjort, hvem der har final cut og kan bestille musik til filmen.