Navngivning

Det er vigtigt at have et konsistent navngivningssystem for musikken. Musikken, som  komponisten afleverer til filmen, får efterhånden karakter af et musikbibliotek. Som regel starter jeg med at aflevere nogle idéer og skitser som datafiler. Disse filer bliver de første udgaver af musikken på filmen. Efterhånden som vi kommer længere frem i arbejdet med filmen kommer der flere og nyere versioner til og man ender med et virvar af nye og gamle musikstykker. Så hvad gør man?

Klipper, instruktør og lydmand skal kunne orientere sig i musikbiblioteket og komponisten skal kunne finde originaludgaverne af musikken, når der skal laves rettelser. Jeg har lavet mit eget system til at holde styr på musikken i filmen. Jeg navngiver musikfiler efter formlen: TYPE, Titel (beskrivende), ARR nr, version. Grunden til at jeg sætter TYPE (suspence, action, love) først i navnet på filen er, at klipperen eller lydmanden så kan smide musikken i den samme mappe og opbygge et musikbibliotek, hvor alle f.eks. suspence stykkerne ligger efter hinanden. Dermed bliver musikbiloteket let at finde rundt i. Det er specielt vigtigt når man arbejder med TV-serier hvor der hele tiden kommer nye instruktører og klippere til.

Når jeg starter på en ny film, giver jeg desuden hvert musikarrangement et nummer (s1,s2,s3 osv.). Hver eneste gang jeg laver et mix til aflevering gemmer jeg dette som et arrangement med et bogstav (s1a, s1b, s1c osv.). Hvis nogen vil have lavet noget om så kan jeg altid finde præcis det arrangement der hører til musikfilen. Dette genererer desuden en kode, som jeg skriver ind i navnet på musikfilen, så jeg kan finde det originale arrangement. Det betyder også, at når jeg har lavet et mix af et stykke musik bliver jeg nødt til at arbejde videre på en ny kopi af arrangementet. Hvis jeg komponerede i det gamle arrangement ville det ikke mere svare til musikfilen.

 Et arrangement fra filmen “Skytten” kommer til at hedde:

 s(for Skytten)Arrangement nr, version, evt variation:

F.eks: s 18 d 7. Mit mix af dette arrangement kan så komme til at hedde:

 “CHASE,  henover taget, suspence, s18d7”

(MUSIKTYPE, titel, kode)

 Hvis der skal laves noget om i dette mix, kan jeg altid finde det tilsvarende arrangement ved at søge på “s18d7” i min computer. Åbner jeg dette arrangement står det præcist som da jeg mixede det. Jeg gemmer herefter en ny version af arrangementet, som jeg kalder “s18d8” og arbejder videre på denne udgave indtil jeg afleverer et nyt mix.

Fra music biblioteket til “Det som Göms i snö” 2018. (Serien startede med at hedde “Kallskuret” derfor er der et “k” foran nogle af koderne og ikke noget foran andre.) Desuden er der kommet et “S” på til sidst i titlen for at angive at det er et mix “Stems” der ligger i mapperne.