Staging/blocking/framing

Instruktør og fotograf arbejder med at beskrive konflikter, relationer og status i placeringen og de indbyrdes bevægelser mellem skuespillerne i scenen (arrangementet/blocking). Staging dvs. iscenesættelsen af rummet scenen foregår i og placeringen i forhold til kameraet, samt fotograferingen (framingen)