Typer af filmmusik

 • Suspence
 • Action
 • Chase
 • Love
 • Melankoli
 • Feel good
 • Humor
 • Sejr
 • Drive
 • A day in life
 • Romance
 • Chok
 • Stinger

Find selv på jeres egne betegnelser. Dette er dem jeg bruger mest, men alle har deres egne type inddelinger. George Lucas og John Williams bruger f.eks. termen “Religioso” om et sted, hvor en kamp på lyssværd gik over i den afgørende fase mellem det gode og det onde i en “Star Wars” film. Jeg opfinder løbende nye typer efter behov til de enkelte projekter. F.eks “Retssal” til serien “Forsvar” for TV2 – der var en del scener fra retssalen med megen dialog, der krævede en bestemt dialogvenlig suspencemusik.

I skemaet nedenfor har jeg lavet en mere systematisk/videskabelig tilgang, fordelt på hvilken grad af stress, aktivitet og kontrol musikken skal indeholde. Derefter er musikken delt op i følelser som forsøgspersoner har kunne genkende som musikalske følelser. Jeg har dog bearbejdet materialet i retning af at være lettere omsætteligt til brug i filmmusik.

Screenshot 2014-01-18 12.35.06