Akter

En spillefilm bliver opdelt i akter. 3 er det almindeligste, men der kan være flere.

  • Akt 1. Anslag og præsentation
  • Akt 2. Uddybning og udvikling, Point of no return, Konfliktoptrapning og modstand
  • Akt 3. Optrapning til klimaks, Konflikt løsning, udtoning

Læs eventuelt: Trine Breum, Film, fortælling og forførelse, 2001

Kurt Vonnegut om historiers udvikling.