Tidstypiske elementer i musikken

Skal musikken være tidstypisk. Nutidig – datidig. Skal man update eller downdate? Der findes historiske film med nutidig musik og nutidige film med historisk musik. (Et typisk Hollywood score er senromantisk – fra år 1850 -1914) 

Hans Zimmer’s leg med tempo, tid og kondensering. Moderneisering af det senromantiske udtryk i en minimalistisk intertextuel retning. En metode der tillader Zimmer at udvikle scores der ganger og dividerer og reducerer og expanderer elementer i scoreret ud fra de samme små byggesten. En metode der både understøtter kontinuiteten og tillader ham at behandle sit materiale som en collage der kan klippes rundt i parallelt med filmen i de digitale editerings programmer hvor det i dag er meget hurtige at foretage en omklipning af en scene end det var for 20 år siden hvor klippebordet var analogt.