En Kreativ Guide

En ufuldent guide til kreativ udvikling. Af Bruce May, min oversættelse.

1. Lad det du oplever forandre dig. Du bliver nødt til at være villig til at udvikle dig. Udvikling er anderledes det der bare sker for dig. Du skal frembringe det. Du skal opleve det. Forudsætningen for udvikling: At være åben for at opleve og være villig til at lade det du oplever forandre dig.

2. Glem alt om godt. Godt er en kendt størrelse. Godt er hvad alle kan blive enige om. Udvikling er en udforskning af uoplyste områder der måske eller måske ikke vil gavne vores undersøgelser. Så længe du holder dig til hvad der er godt vil du aldrig opleve virkelig udvikling.

3. Processen er vigtigere end resultatet. Når det er resultatet der bestemmer processen vil vi kun  komme derhen hvor vi allerede har været. Hvis processen bestemmer resultatet ved vi ikke hvor vi kommer hen, men vi vil gerne være der.

4. Elsk dine eksperimenter ( som dine egne grimme børn). Glæde er drivkraften i al udvikling. Udnyt friheden i at betragte dit arbejde som smukke eksperimenter, gentagelser, forsøg, prøver og fejl. Tænk langsigtet og tillad dig selv glæden ved at tage fejl hver dag.

5. Grav dybt. Jo dybere lag du når ned i. Jo mere stiger sandsynligheden for at du vil finde noget værdifuldt.

6. Saml på uheld. Et forkert svar er det rigtige svar på et andet spørgsmål. At samle på forkerte svar er en del af processen. Stil andre spørgsmål.

7.  Studér. Et studie er et sted hvor man studerer. Udnyt nødvendigheden af at fremstille noget som en undskyldning for at studere. Alle vil få noget ud af det.

8. Lad stå til. Tillad dig selv at drive omkring. Udforsk nabolaget. Lad være med at beslutte dig. Vent med at kritisere.

9. Begynd hvor som helst. John Cage fortæller at den mest almindelige form for blokering er at man ikke ved hvor man skal begynde. Hans råd: Begynd hvor som helst.

10. Alle kan være lederen. Udvikling sker. Og når det sker, så tillad det at vokse. Lær at følge med når det giver mening. Lad hvem som helst være lederen.

11. Lav et idé lager, find på nye anvendelsesmåder. Ideér har brug for et dynamisk, flydende og generøst miljø for at opretholde livet. Måden de bruges på har til gengæld brug for kritisk sans. Frembring mange ideér i forhold til hvor mange du fører ud i livet.

12. Hold dig i bevægelse. Måden markedet fungerer på har en tendens til at forstærke succes. Tillad fiasko og opbrud at være en del af det du gør.

13. Tag det roligt. Bryd med de sædvanlige tidsrammer og bliv overasket over hvad der sker.

14. Lad være med at være cool. Cool er konservativ frygt klædt i sort. En begrænsning.

15. Stil dumme spørgsmål. Udvikling kommer af lyst og uskyld. Kig på svaret,- ikke på spørgsmålet. Prøv at forestille dig at du gennem hele dit liv lærer med samme hastighed som et barn.

16. Samarbejd. Rummet mellem mennesker er fyldt med modstand, strid, ophidselse, fryd og et stor kreativt potientiale.

17.   ________________. Med vilje en tom plads. Sørg for at der er plads til de ideér du og andre ikke har fået endnu.

18. Bliv sent oppe. Mærkelige ting sker når du bevæger dig ud i grænselandet; bliver for sent oppe,- arbejder for hårdt og bliver væk fra resten af verden.

19. Arbejd med metaforen. Alle ting har kapaciteten til at stå for noget andet. Find ud af hvad det står for.

20. Vær omhyggelig med at tage chancer. Tid er genetisk. Idag er et barn af igår og imorgens forælder. Det arbejde du laver idag vil skabe din fremtid.

21.  Gentag dig selv. Hvis du kan li’ det så gør det igen. Hvis du ikke kan li’ det så gør det igen.

22.  Lav dine egne redskaber. Sammensæt dine egne redskaber hvis du vil skabe ting som er unikke. Selv simple redskaber som du selv har skabt, kan åbne nye områder at gå på opdagelse i. Husk at redskaber forstærker vores evner, så selv et lille redskab kan gøre stor forskel.

23.  Stå på andres skuldre. Du kan komme længere omkring hvis du fortsætter af den vej som dem der kom før dig har banet. Og det er meget nemmere.

24. Undgå softvare. problemet med softvare er at alle har det.

25. Lad være med at rydde op på dit skrivebord. Du kan måske se noget i morgen som du ikke kan se i aften.

26.  Lad være med at deltage i prisuddelinger. Bare lad være. Det er ikke godt for dig.

27. Læs kun siderne til venstre. Reducer mængden af information.

28. Dan nye ord. Udvid leksikonnet. Nye tilstande kræver nye måder at tænke på. Nye måder at tænke på kræver nye udtryk. Nye udtryk skaber nye tilstande.

29. Brug din hjerne. Glem teknologien. Kreativitet er ikke afhængig af hvilket apperat man bruger.

30. Organisation = Frihed. Virkelig kreativitet sker i sammenhæng med noget. Frank Gehry kan kun realisere Bilbao fordi at hans tegnestue kan overholde et budget. Myten om skellet mellem de kreative og jakkesættene er, med Leonard Cohen ord: ” Et skinnende fremmedlegeme fra fortiden”

31. Lad være med at låne penge. Ved at bevare den financielle kontrol, bevarer vi den kreative kontrol. Det er ikke fordi at det er raketvidenskab, men det er forbavsende hvor svært det er at opretholde denne diciplin, og hvor mange der er faldet i.

32. Lyt godt efter. Hver eneste samarbejdspartner vi kommer i kontakt med medbringer en verden mere kompleks end vi nogen sinde vil kunne forestille os. Ved at iagtage de subtile detaljer i deres behov, ønsker og ambitioner kan vi folde deres verden ind i vores og ingen af os vil nogen sinde blive den samme igen.

33. Tag ud i marken. Båndbredden i den virkelig verden er umådeligt meget større end på dit TV eller internettet eller i den fedeste dynamiske interaktive computertegnede objektorienterede realtimesimulerede virtuelle virkelighed.

34. Gør dine fejltagelser hurtigt. Vær effekitv.

35. Efterlign. Og lad være med at putte med det. Prøv at komme så tæt på som du kan. Du kan alligevel aldrig komme det sidste stykke, og forskellen er måske enestående. Brug imitation som en teknik.

36. Syng Scatsang. Når du glemmer ordene så finder du på noget andet.

37. Smadr det. Knæk det, fold det, vend det, stræk det.

38. Udforsk bagkanten. Det giver stor frihed ikke at følge den teknologiske udvikling. Vi kan ikke være på forkant med udviklingen alligevel fordi folk tramper rundt på kanten af den. Prøv at bruge oldschool udstyr som er blevet tilovers p.g.a. den økonomiske udvikling men som stadigvæk har et stort potientiale.

39. Kaffepauser, transport fra det ene sted til det andet, havestuer. Reel udvikling sker ofte allemulige andre steder end der hvor vi gerne vil have at det sker. I de mellemliggende rum,- i ventesalene. Hans Ulrich Obrist organiserede engang en konference med med alt hvad der hører med af infrastuktur- fester, samtaler, frokoster, flyankomster, hoteller – men uden en egentlig konference. Det var en stor succes og skabte mange vedvarende frugtbare samarbejder.

40. Undgå åbne områder, hop over stakkitterne. Faggrænser og arbejdsregler er et forsøg på at regulere folks kreativitet. Det er et forståelig forsøg på at ordne komplekse forgrenede fritvoksene processer. Vores job er at undgå marker med monokultur ag hoppe over hegnene.

41. Le Højt. Latter er et godt barometer for hvordan vi har det. Og det smitter.

42. Husk. Udvikling er et produkt af historie. Uden hukommelse tror vi at alting er nyt. Historie giver os en retning. Men hukommelsen er aldrig perfekt. Hvert eneste minde er et delvist nedbrudt og sammensat billede af en tidligere begivenhed. Det hjælper os til at identificere det som et minde forskelligt fra nu og her. Men det gør også mindet til noget nyt og uniqt, forskelligt fra den oprindelige begivenhed- og som sådan et muligt udgangspunkt for en ny udvikling.

43. Al magt til folket. Leg kan kun ske, når folk føler at de har kontrol over deres eget liv. Vi kan ikke være frie individer hvis vi ikke er frie.