Budget

Lav et budget. Opdel budgettet i så mange underposter som muligt. Gør det klart for produktionen, hvad de enkelte ting koster. Kom evt med 3 bud på en pris. Et billigt, et mellem og et dyrt tilbud.

  • I det billige tilbud kan der f.eks. være begrænsede rettigheder, mindre musik i minutter og ingen eller kun få musikere. En begrænset tidsperiode osv. Pligt til at bruge musikken. Ingen exclusivitet. Jeg har hørt om en komponist der udlånte musikken til filmen. Dvs han komponisten beholder master rettighederne til indspilningen.
  • Det mellemste tilbud kan svare til, hvad produktionen har bedt om i forhold til rettigheder, orkester og produktion. Uden rettigheder til udgivelse af musikken løsrevet fra filmen.
  • Det dyre budget kan indeholde ting, som produktionen ikke har bedt om eller tænkt på. musik mix, surround mix i stems, outtakes med alternative versioner, symfoni orkester, popsange, musicmanagement, music editor, arrangør, dirigent, kor, soundtrack på CD. Garanteret fast pris. Clearing af rettigheder. Ubegrænset antal minutter. Ret til at kassere musikken uden kompensation.

Denne prismodel gør det muligt senere at at påpege, at man nu er på vej over i et dyrere tilbud. Derfor bør producenten holde sig til planen eller øge budgettet. Det kan godt betale sig være detaljeret i sit budget.

Lav altid et overhead på mindst 15%.

Selvom producenten ikke beder om at se et budget bør komponisten lave et budget til sig selv for at have et overblik over omkostningerne. Desuden er det en god ide løbende at lave et regnskab. Det kan gøres meget simpelt i en note på computeren.

Vær opmærksom på at det er almindeligt at sætte komponistens honorar lavere med henvisning til at komponisten tjener på sine Koda rettigheder.  Det kan skabe et problem for komponisten, hvis musikken ikke bliver brugt i filmen, da komponisten derved mister en forventet indtægt. Kig på filmen og prøv at afgøre om det er en film der vil trække et stort publikum. Hvis det ikke er det er der ingen grund til at forvente de store indtægter fra rettighederne.

Eksempel på et budget:

Screenshot 2014-01-18 14.21.53