Vendepunktet

Det sted i en scene, der tvinger karakteren i en ny retning kaldes vendepunktet. Ofte det sted, hvor musikken starter i en scene. Det kan være mere eller mindre overraskende. Det er generelt en dårlig ide at køre hen over vendepunktet i scenen med den samme musik. Det kan udviske vendepunktet, hvis der er den samme følelse (den samme musik) før og efter. Det signalerer at vendepunktet ikke har nogen følelsesmæssig betydning.

Ordet “Vendepunkt” eller plotpunkter bliver også brugt som betegnelse for overgangen mellem akter.