Deadlines

Lav en plan for musikdeadlines. Den kan indeholde:

  • Start på komposition
  • Afleveringsdato, final mix
  • Skitseperiode
  • Demoperiode
  • Indspilningsperiode

Lav en godkendelses procedure og få afgjort, hvem der skal godkende både til daglig og final mix. (Er det instruktøren eller producenten) Gør rede konsekvenserne ved overskridelser af deadlines og aftal, hvad der skal ske, hvis musikken ikke fungerer. Skriv en kontrakt.

Hvis instruktøren f.eks. bliver ved med at ombestemme sig og udskyde godkendelsen af musikken er det vigtigt for komponisten at kommunikere konsekvenserne af den manglende godkendelse. Det kan f.eks. være, at det efter en bestemt dato, ikke længere er muligt at nå at lave en indspilning med stort orkester, eller betyde ekstraomkostninger på budgettet. Det kan også medføre at kvaliteten vil falde eller mængden af musik må sættes ned.

En måde at få instruktøren til at tage stilling til musikken på og vælge blandt de forskellige arbejdsopgaver, er at lave en prioteret liste over musikønsker og arbejdsopgaver.  Komponisten arbejder altid fra toppen af listen. Ethvert nyt ønske til musikken skal skrives ind på sin prioriterede plads på listen. Sørg for at denne liste er offentlig tilgængelig for de andre på holdet – specielt for produceren. Sørg for at instruktøren tjekker sine prioriteter med produceren, hvis det er muligt. Hvis producenten er en større institution som DR eller TV2 er det specielt vigtigt at få klargjort, hvem der har final cut og kan bestille musik til filmen.

Navngivning

Det er vigtigt at have et konsistent navngivningssystem for musikken. Musikken, som  komponisten afleverer til filmen, får efterhånden karakter af et musikbibliotek. Som regel starter jeg med at aflevere nogle idéer og skitser som datafiler. Disse filer bliver de første udgaver af musikken på filmen. Efterhånden som vi kommer længere frem i arbejdet med filmen kommer der flere og nyere versioner til og man ender med et virvar af nye og gamle musikstykker. Så hvad gør man?

Klipper, instruktør og lydmand skal kunne orientere sig i musikbiblioteket og komponisten skal kunne finde originaludgaverne af musikken, når der skal laves rettelser. Jeg har lavet mit eget system til at holde styr på musikken i filmen. Jeg navngiver musikfiler efter formlen: TYPE, Titel (beskrivende), ARR nr, version. Grunden til at jeg sætter TYPE (suspence, action, love) først i navnet på filen er, at klipperen eller lydmanden så kan smide musikken i den samme mappe og opbygge et musikbibliotek, hvor alle f.eks. suspence stykkerne ligger efter hinanden. Dermed bliver musikbiloteket let at finde rundt i. Det er specielt vigtigt når man arbejder med TV-serier hvor der hele tiden kommer nye instruktører og klippere til.

Når jeg starter på en ny film, giver jeg desuden hvert musikarrangement et nummer (s1,s2,s3 osv.). Hver eneste gang jeg laver et mix til aflevering gemmer jeg dette som et arrangement med et bogstav (s1a, s1b, s1c osv.). Hvis nogen vil have lavet noget om så kan jeg altid finde præcis det arrangement der hører til musikfilen. Dette genererer desuden en kode, som jeg skriver ind i navnet på musikfilen, så jeg kan finde det originale arrangement. Det betyder også, at når jeg har lavet et mix af et stykke musik bliver jeg nødt til at arbejde videre på en ny kopi af arrangementet. Hvis jeg komponerede i det gamle arrangement ville det ikke mere svare til musikfilen.

 Et arrangement fra filmen “Skytten” kommer til at hedde:

 s(for Skytten)Arrangement nr, version, evt variation:

F.eks: s 18 d 7. Mit mix af dette arrangement kan så komme til at hedde:

 “CHASE,  henover taget, suspence, s18d7”

(MUSIKTYPE, titel, kode)

 Hvis der skal laves noget om i dette mix, kan jeg altid finde det tilsvarende arrangement ved at søge på “s18d7” i min computer. Åbner jeg dette arrangement står det præcist som da jeg mixede det. Jeg gemmer herefter en ny version af arrangementet, som jeg kalder “s18d8” og arbejder videre på denne udgave indtil jeg afleverer et nyt mix.

Hav et personligt succeskriterie

Som komponist opfinder jeg ofte et personligt succeskriterie for den enkelte film. Et succeskriterie jeg kan lykkes med, selv om filmen ikke lykkes, eller en parameter jeg kan arbejde med, når jeg bliver tvunget til at lave en musikalsk løsning, jeg ikke personligt synes er det bedste valg. Det kan f.eks. ske ved, at jeg arbejder med et nyt orkester eller bruger ny teknik. Laver en ny struktur i mit arbejde. En anden måde at organisere mig på. Et nyt sted at indspille. Lærer at spille et nyt instrument. Eller vælger nogle nye samarbejdspartnere. Mulighederne er utallige.

Mit personlige succeskriterie er som regel usynligt for de andre der arbejder på filmen, og jeg fortæller sjældent om det. Det er min hemmelighed og mulighed for at lære noget nyt og lykkes med mit projekt uanset om filmen lykkes eller ej. Men det er vigtigt, at det ikke får indflydelse på filmen eller kvaliteten af mit arbejde. Hvis jeg kan mærke at mit private projekt kommer i vejen for filmen modificerer eller opgiver jeg det og prøver at finde et nyt succeskriterie jeg kan arbejde med inden for rammerne af opgaven.

 

I denne serie arbejdede jeg med et Nordisk udtryk og anskaffede mig en Nyckelharpe. Jeg eksperimenterede også med at involvere klipperen og lydmanden så meget i processen som muligt. Jeg opfandt noget jeg kaldte “multistems” hvor det track kunne bestå at flere stemt (spor) der kunne kombineres med hinanden på uendeligt mange måde. Man kunne vælge både dur og mol, forskellige tempi, og stemninger, instrumenter i nogle ret lange forløb (6-7 min) Det gjorde at klipperen kunne tænde og slukke for sporene og have flere valg muligheder. Hvis man åbnede for alle sporene lød det som helt sort.

Her var det personlige trip at holde det så simpelt som muligt. Og at kombinere noget koldt med noget varmt.

 

Posted in z |