Hvad er din metode?

Alle har deres måde at arbejde på: Analytisk, konceptualiserende, improviserende, gættende, eksperimenterende, afprøvende, fabulerende, organiserende, teoretiserende etc. Det betyder meget at man kender samarbejdspartnerens metode. Nogle er for eksempel meget i tvivl i starten af processen, andre er meget i tvivl i slutningen. Nogle er systematiske, andre bruger tilfældigheden som princip. Folks metode hænger tit sammen med deres personlighed.

Vær bevidst om dine egne metoder og fortæl dine samarbejds-partnere om den. I kan undgå misforståelser og gøre det lettere at tilpasse jeres metoder til hinanden.

  • Instruktør A: Konceptuel, systematisk, analytisk, målrettet.
  • Instruktør B: Organiserende, improviserende, argumenterende.
  • Instruktør C: Søgende, tvivlende, arkæologisk afdækkende.