Skal jeg vælge en komponist eller musik fra et library?

Der er andre måder, end at bruge en komponist, til at få musik på sin film. Mange, specielt indenfor TV, bruger musiclibraries – musikbiblioteker, hvor der ligger en masse musik du nemt kan købe adgang til. Mange musikbiblioteker har en søgemaskine, som kan hjælpe dig til at finde den musik du leder efter. Det kan være en fordel til nogle typer af produktioner og er tillokkende, fordi man køber et færdigt produkt. På den anden side set kan et samarbejde med en komponist udvikle din film og dit udtryk, så din film ikke bliver en standartvare. Nedenfor har jeg prøvet at ridse fordele og ulemper op i forhold til at arbejde med musikbiblioteker og komponister.

 

Fordele ved at vælge musik fra et music library

 • Du kan høre den færdige musik før du køber den
 • Det er let og kan klares via internettet
 • Du får en fast pris pr minut
 • Du betaler kun for hvad du bruger
 • Produktet virker simpelt og musikken til at finde
 • Rettighederne virker overskuelige.

 

Ulemper ved at vælge musik fra et music library

 • Du skal betale ekstra for eksklusivitet
 • Du skal betale extra for hjælp til udvikling
 • Du skal betale extra for mix i stems
 • Du kan ikke foretage tilpasninger udover at klippe i musikken
 • Du skal betale ekstra for alle services og møder
 • Du skal betale ekstra for at bruge dine rettigheder på andre platforme (og territorier)
 • Det kan være svært finde flere stykker musik med continuity
 • Du kan ikke aftale et fast budget.
 • Du rettighederne er ofte tidsbegrænsede så de skal fornys.
 • Du har ikke lov til at udgive musikken løsrevet fra filmen.

 

Fordele ved at vælge en komponist. 

 • Komponisten påtager sig det overordnede ansvar for musikken
 • Komponisten påtager sig ansvaret for at holde et fast budget
 • Komponisten udvikler og sparrer med filmskaberen
 • Komponisten er en kreativ partner der har økonomisk interesse i en god film.
 • Komponisten tilbyder at arbejde indenfor en fast pris
 • Producenten kan justere på forholdet mellem mængde/kvalitet
 • Komponisten leverer originalmusik der kan give filmen en unik signatur.
 • Komponisten skriver og tilpasser musikken til de enkelte scener
 • Komponisten tilbyder livslang eksklusivitet ift rettigheder
 • Musik kan hjælpe med at markedsføre filmen på andre platforme
 • Komponisten skaber musik med continuity der har samme Sound

 

Ulemper ved at vælge en komponist.

 • Du kan ikke høre musikken før du køber den (du kan til gengæld udvikle det du hører)
 • Der er færre stilarter at vælge imellem hos den enkelte komponist
 • Prisen kan føles mere flydende pga manglende minutpriser (der er tll gengæld en fast pris incl de rettigheder du ønsker permanent uden udløbsdato)
 • Du kan ikke købe komponisten helt ud (til gengæld er komponisten en kreativ forretnings partner der er har interesse i et godt økonomisk resultat for filmen)
 • Du kan komme til at hænge på et bestillingshonorar, som du ikke kan få tilbage hvis du ikke kan lide musikken eller hvis samarbejdet ikke fungerer.

 

Dokumentation:

Eksempel på hvad et tilfældigt udvalgt Music library tilbyder (Music to use)

Priser fra: http://musictouse.com/pages/1-prices 2013

Ved køb af enkelt track

Skærmbillede 2014-10-28 11.45.39

 • Basic DKK3.750,-
 • Premium DKK 7.500,-
 • Exclusive DKK 15.000,-

Eller:

 • Afregning pr. sekund (NON COMMERCIAL – kun TV, spille- og undervisningsfilm)
 • TV-serier DKK 7,- pr. sekund
 • Undervisningsfilm DKK 7,- pr. sekund
 • Dokumentar- og Underholdingsprogrammer DKK 15,- pr. sekund
 • Spillefilm DKK 70,- pr. sekund

Tilkøb:

 • Music Research / Music Supervision
 • Opstart af music research (inkl. første times research): DKK 1.000,-
 • Efterfølgende påbegyndt time: DKK 500,-
 • Alle priser tillægges moms (25%)

 

Forskellige rettigheder der kan vælges imellem og som har betydning for prisen

 • Non-commercial
 • All countries
 • 1 year license
 • Non-exclusive
 • DVDs or copies

 

FilmKomponisten tilbyder:

Produktet

 • Udvikling af koncept og komposition af originalmusik til serien
 • Dramatisk tilpasning af musikken til enkelte scener
 • Tilpasning af musikken til klip og lyd.
 • Levering af variationer af musik
 • Evt arbejde med temaer
 • Aflevering i stems
 • Indspilning og produktion af musikken
 • Udvikling og Indspilning af titelmusik
 • Udvikling af musikken på filmens forskellige stadier; manus, forproduktion, klip, efterarbejde.
 • Udvikling af signaturlyd og sounddesign

 

Services

 • Musik research (music supervicer)
 • Music management
 • Organisering og tilrettelæggelse af et musik bibliotek
 • Ubegrænsede antal Møder: (15+)
 • Mange “skitseafleveringer” og løbende tilpasninger.
 • Tilpasning af musikken til enkelte scener i samarbejdet med klipperen (music editor)
 • Stor elastik i forhold til afpudsning af færdigørelse mht til tid og mængde.
 • Løbende opfølgning på  og redigering af musikken gennem hele produktionsperioden.
 • Garanti for færdigørelse
 • Organisering af indspilninger og ansættelse af musikere (music contractor)
 • Kvalitetsstyring
 • Erfaring fra andre tilsvarende produktioner
 • Kunstnerisk integreret
 • Et solidt brand
 • Økonomistyring
 • Prisgaranti og fast budget.
 • Forhandling og Udarbejdelse af kontrakter med musikere og solister

 

Rettigheder

 • Tidsubegrænsede synkroniseringsrettigheder for musikken.
 • Eksklusivitet.
 • Beskyttelse i forhold til krav fra trediemand.
 • Varetagelsen af diverse kontrakter udarbejdet af advokat til musikere og musikarrangører og producere.
 • Aflønning af musikere på lempeligere vilkår end TV stationerne er forpligtet til
 • Overtagelse af ansvar i forhold til uklare kravspecifikationer
 • Rettigheder brug af musikken på trailer og evt bagom serien og web
 • Evt. udgivelse af musikken løsrevet fra filmen.
 • Hele Verden
 • Afledte produkter indenfor universet, såsom spil, musicals etc

 

Prisen kan forhandles og der gives et fast tilbud der svarer til producentens økonomiske formåen og musikalske ønsker samt mængden af rettigheder